APEX – Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä

Kohdennetut interventiot (Voimaperheet)

Mielenterveyden lukutaito -hankkeet

Palvelujärjestelmän kehittäminen

Kustannusvaikuttavuustutkimus

Käyttäjälähtöiset digitaaliset oppimis- ja hoitoympäristöt

Implementaatiotutkimus