APEX – Awareness, prevention and early intervention

Voimaperheet-hankkeet

Raskaudenaikaisen ja synnytyksenjälkeisen masennuksen hoito

Myönteinen vanhemmuus -ohjelma 3-vuotiaiden lasten vanhemmille

Vanhempainohjausohjelma leikki-ikäisten lasten käytösongelmien hoitoon

Huolet hallintaan -ohjelma kouluikäisten lasten ahdistuneisuuden hoitoon

Mielenterveyden lukutaito -hankkeet

Teen Mental Health: Yläkouluikäisten mielenterveystaidot

Kohti uutta: Itsenäistyvien nuorten mielenterveystaidot

Palvelujärjestelmän kehittäminen

Kustannusvaikuttavuustutkimus

Käyttäjälähtöiset digitaaliset oppimis- ja hoitoympäristöt

Implementaatiotutkimus