Tutkimus mielenterveystaitojen itseopiskelusta käynnistyy Turussa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turun yliopiston johtama APEX – Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot –hanke avaa keskiviikkona opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi kehitetyn digitaalisen mielenterveystaitojen itseopiskeluohjelman uusille yliopisto-opiskelijoille.

Tutkimuksessa selvitetään ohjelman käytön yhteyksiä osallistujien mielenterveyden lukutaitoon eli mielenterveystietoihin, -asenteisiin sekä kykyyn hakea apua mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa. Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa Kohti uutta -ohjelman sivustoa käyttävät ensimmäisen vuoden opettaja- ja lääketieteen opiskelijat. Lääketieteellisessä tiedekunnassa ohjelma on sisällytetty tiedekunnan mentorointiohjelmaan.

– Mielenterveystaidot auttavat ihmistä suojautumaan mielenterveyttä kuormittavilta tekijöiltä sekä hakemaan apua varhaisessa vaiheessa. Tällöin ongelmien ratkaiseminen on tehokkainta, toteaa hankkeen vastuuhenkilö, erikoistutkija Marjo Kurki.

Opiskelijat ovat tärkeä kohderyhmä mielenterveystaitojen opetuksessa. Valtaosa mielenterveysongelmista alkaa alle 25-vuotiailla. Opiskeluaikainen itsenäistyminen on tärkeä kehityksellinen siirtymävaihe, jolloin usein myös tukiverkot muotoutuvat uudelleen.

Erityisen kiinnostavaa on selvittää, pystytäänkö mielenterveystaitoja opettamaan netin välityksellä.

– Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia kehittää mielenterveysongelmien ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja, joita voidaan tarjota kohdennetusti, joustavasti ja tasa-arvoisesti. Palvelujen käytettävyydestä tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusnäyttöä, Kurki painottaa.

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Ohjelma on toteutettu yhteistyössä kanadalaisen Dalhousien yliopiston tutkimusryhmän kanssa, jonka Transitions-opetusmateriaalin käyttöä tutkitaan eri puolilla maailmaa.