Voimaperheet HUOLET HALLINTAAN ‐tutkimus käynnistyy Soite‐alueen kouluissa

Tiedote 9.8.2018

Voimaperheet HUOLET HALLINTAAN ‐tutkimus toteutetaan Soiten kouluterveydenhuollon ja Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen yhteistyönä syksystä 2018 kesään 2019. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lasten ahdistuneisuuden ja pelkojen yleisyyttä ja kehittää niihin matalan kynnyksen digitaalinen hoito‐ohjelma. Lasten ahdistuneisuutta ja pelkoja kartoitetaan osana 4.–6.‐luokkalaisten terveystarkastusta.

Tutkimus on parhaillaan käynnissä myös Siun soten, Turun sekä Tampereen ja Oriveden alueella. Tutkimus toteutetaan osana APEX – Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä ‐ konsortiohanketta, jota rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto. Voimaperheet‐hankkeessa on aiemmin kehitetty vanhempainohjausohjelma alle kouluikäisten lasten käytösongelmien hoitoon.