11.5.17: Palvelun kustannusten ja vaikuttavuuden arviointia, käsitteiden iloinen sekamelska

Kustannus-vaikuttavuusarviointeja perustellaan sillä, että yhteiskunnan taloudelliset varannot ovat niukat. Olisi tärkeää, että resursseja kohdennettaisiin vain niihin toimiin, joilla saadaan aikaan tavoiteltuja vaikutuksia tai tuloksia. Suomessa ollaan murroskohdassa, jossa toimijoiden yhteistyö avaa tilaisuuden muuttaa käytäntöjä tai ottaa uusia käyttöön. Niissä päätöksissä tieto palveluiden vaikuttavuudesta ja kustannuksista auttaa viisaisiin ja näyttöön perustuviin päätöksiin.

 

Lue lisää

24.3.17: Mielenterveyden hoito tehostuu perustasolla

 

Meillä on tasa-arvoisuudessaan ainutlaatuinen neuvola- ja kouluterveydenhuoltojärjestelmä, jonka tarjoamat määräaikaistarkastukset varhaislapsuudessa, peruskoulussa ja vanhemmuuden alkumetreillä ovat avain ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja hoitoon. Ennaltaehkäisevät toimet voidaan aloittaa varhaisimmillaan äitien raskaudenaikaisen masennuksen seulomisesta. Neuvolat tarvitsevat yhtenäiset käytännöt ja työkalut, joilla tunnistaa riskissä olevat perheet ja puuttua ongelmiin varhaisessa vaiheessa.

Lue lisää