Kouluikäisten lasten ahdistuneisuuden hoito

Tässä osatutkimuksessa kehitämme ja tutkimme ahdistusoireista kärsiville alakouluikäisille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettua digitaalista hoitoympäristöä, jossa lapsi ja vanhempi opettelevat koulutetun valmentajan tuella lapsen huolten hallintaa. Ohjelma otetaan käyttöön yhteistyökouluissamme syksyllä 2017.

Arviolta 6-18 prosenttia kouluikäisistä lapsista ja nuorista kärsii ahdistuneisuushäiriöstä. Ne haittaavat lapsen koulunkäyntiä ja kaverisuhteita ja johtavat usein myöhempään masennukseen, nuorena alkavaan päihteidenkäyttöön sekä itsetuhoiseen käytökseen. Oikea-aikainen hoito voi korjata kehityskulun, joka pahimmassa tapauksessa johtaa vakavampiin mielenterveysongelmiin, syrjäytymiseen ja työkyvyttömyyteen.

Ahdistusoireet eivät useinkaan näy ulospäin ja kuuluvat jossain määrin myös lasten ja nuorten normaaliin kehitykseen, joten niiden varhainen toteaminen on haastavaa. Lisäksi koulutetuista terapeuteista on pulaa. Tällä hetkellä jopa 80 prosenttia ahdistuneisuushäiriöstä kärsivistä lapsista jää ilman hoitoa.

Ahdistusoireita voidaan kuitenkin lievittää tehokkaasti kognitiivis-behavioraalisella terapialla. ”Voimaperheet – Huolet hallintaan” -hoito-ohjelma on perhekeskeinen ahdistuksen hoitoon tarkoitettu etähoito-ohjelma, johon liittyy interaktiivisia kotitehtäviä, rentoutus- ja ongelmaratkaisutehtäviä ja oppimista tukevaa audio- ja videomateriaalia. Keskeisenä osana hoito-ohjelmaa on viikoittainen puhelimitse toteutettava valmennus terapeutin ja lapsen sekä terapeutin ja vanhemman välillä.

Toteutamme tutkimuksen yhteistyössä koulujen ja kouluterveydenhuollon kanssa. Ahdistusoireista kärsivät lapset ovat tunnistettavissa varhaisessa vaiheessa kouluterveydenhuollossa vuosittain lakisääteisesti toteutettavien terveystarkastusten yhteydessä.