Käyttäjälähtöiset digitaaliset oppimis- ja hoitoympäristöt

Suomalaisten terveyspalvelujen käyttöä käsittelevä tutkimus on osoittanut, että valtaosa oireilevista lapsista ei saa apua mielenterveyden ongelmiin. Kehittämiämme ohjelmia yhdistää digitaalisuus, koska digitaalisten hoitoympäristöjen avulla on mahdollista tarjota aiempaa saavutettavampia palveluja aiempaa tasapuolisemmin perheille heidän asuinpaikastaan, elämäntilanteestaan ja aikatauluistaan riippumatta.

Digitaaliset hoitoympäristöt ylittävät monia perinteiseen hoitoon liittyviä käytännön ongelmia. Ne eivät edellytä työhön tai lastenhoitoon liittyviä järjestelyjä. Osallistumisen on mahdollista asuinpaikasta riippumatta silloin kun perheiden aikatauluun parhaiten sopii. Etähoito myös mahdollistaa osallistumisen ilman pelkoa mielenterveysongelmiin liittyvästä leimautumisesta.

Digitaaliset hoitoympäristöt mahdollistavat hoito-ohjelmien käytettävyyden ja käyttäjien tarpeiden aiempaa paremman arvioinnin. Kehitämme palveluja yhteistyössä opetus-, sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden sekä perheiden kanssa saadaksemme aikaan saavutettavia ja asiakaslähtöisiä matalan kynnyksen palveluja, joista on käyttäjilleen todellista hyötyä. Ihmislähtöisen tieto- ja viestintätekniikan osatutkimus tuottaa tietämystä mielenterveyden digitaalisten palveluiden merkityksestä eri-ikäisten ja eri tahoja edustavien käyttäjien näkökulmasta.