Kustannusvaikuttavuustutkimus

Taloudellisen arvioinnin päätarkoitus on tukea päätöksentekoa siitä, mitkä palvelut tulisi tuottaa ja rahoittaa. Tällä tavoin luomme uutta ja tarpeellista tutkimustietoa palvelujärjestelmän kehittämiseksi ja mielenterveysongelmista aiheutuvan inhimillisen ja taloudellisen kuormituksen vähentämiseksi.

Taloudellisia arviointitutkimuksia, jotka tukisivat päätöksiä siirtää resursseja hoidosta ennaltaehkäisyyn, on tehty hyvin vähän, ja useimmat vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta mittaavat tutkimukset ovat olleet melko lyhyitä seuranta-ajaltaan.

Konsortiomme käyttää testattuja menetelmiä ja tekee Voimaperheet-interventioista kustannusvaikuttavuusanalyysin, jossa vertaamme sekä interventioiden vaikuttavuutta että kustannuksia tällä hetkellä käytössä olevaan standardihoitoon.