Mielenterveyden lukutaito -hankkeet

Mielenterveyden lukutaitoa lisäävällä mielenterveysopetuksella ja riskiryhmiin kohdennetulla matalan kynnyksen hoidolla voidaan tutkimusnäytön perusteella ennaltaehkäistä myöhempiä mielenterveysongelmia. Hyvät mielenterveystaidot vaikuttavat mielenterveysongelmista kärsivien kohtaamiin ennakkoluuloihin, tehostavat avuntarpeessa olevien hoitoon hakeutumista ja avunsaantia sekä vähentävät turhaa palvelujen käyttöä.

Mielenterveyden lukutaidon opetuksen toteutuksesta ja toimivuudesta ei ole kuitenkaan olemassa valtakunnallisesti kattavaa tietoa. Tietoa tarvitaan erityisesti digitaalisin menetelmin toteutettavista ohjelmista.

Konsortiomme mukauttaa suomalaiseen toimintaympäristöön mielenterveyden lukutaito -ohjelmia ja tutkii niiden vaikuttavuutta. Yläkouluikäisten mielenterveyden lukutaito -ohjelma on tarkoitettu nuorten sekä heidän vanhempiensa ja opettajiensa käyttöön. Transitiot-ohjelman kohderyhmä ovat myöhäisteini-iässä olevat nuoret, jotka ovat siirtymässä keskiasteen koulutuksen jälkeisiin jatko-opintoihin, aikuisuuteen ja itsenäiseen elämään.