Kohti uutta -Itsenäistyvien nuorten mielenterveystaidot

Kohti uutta on korkeakouluopinnot aloittaville nuorille suunnattu koulutushanke, jonka tavoitteena on helpottaa siirtymää itsenäiseen aikuisuuteen.

Opiskelun aloittaminen on usein suurten elämänmuutosten aikaa. Osalle opiskelijoista se on myös tukiverkkojen heikkenemisen ja mielenterveysongelmille altistumisen aikaa.

Tässä osahankkeessa tutkimme digitaalisen mielenterveysopetuksen yhteyttä aikuistuvien nuorten mielenterveystietämykseen, mielenterveysasenteisiin ja palvelujen käyttöön sekä hyvään mielenterveyteen.

Hankkeen keskeiset teemat ovat hyvän mielenterveyden edistäminen, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja niiden varhainen tunnistaminen.

Tavoitteenamme on

  • lisätä opiskelijoiden tietämystä mielenterveydestä ja sen häiriöistä
  • auttaa opiskelijoita omaksumaan toimintatapoja, jotka parantavat heidän mahdollisuuksiaan selviytyä erilaisista haastavista ja stressaavista tilanteista
  • ottaa puheeksi mielenterveyshäiriöihin liittyvät ennakkoluulot
  • tunnistaa avun ja ohjauksen tarpeessa olevat opiskelijat
  • tarjota tietoa avun hakemisesta
  • saada tietoa palvelujen varhaisesta ja tehokkaasta kohdentamisesta.

Ajankohtaista

18.10.18: Tutkimus mielenterveystaitojen opiskelusta korkeakoulussa käynnistyy Turussa