AMK, Turku: Kohti uutta -opintojakso, uudet opiskelijat

Psyykkistä kuntoa voi vaalia ja vahvistaa siinä missä fyysistäkin. Uudenlainen lääketieteellisen ja oikeustieteellisen tiedekunnan, Turun kauppakorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun opintojakso käsittelee taitoja, joilla mielen hyvinvointia voi opiskeluvuosina lujittaa.

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Kohti uutta -opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  1. perehtyy opintojen alkuun liittyvän siirtymävaiheen keskeisiin itsenäisen elämän ja opiskelun taitoihin
  2. ymmärtää mielen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja terveysongelmista sekä tietää, mistä tarvittaessa voi hakea apua
  3. oppii keskustelemaan mielenterveydestä muiden ikäistensä kanssa edistäen mielenterveysongelmien varhaista tunnistamista ja avunhakemista
  4. oppii opintojen läpikäymisessä ja työelämässä tarvittavia stressinhallintakeinoja

Sisältö

Kohti uutta -opintojakso tarjoaa tietoa opiskelutaidoista, itsenäistymisestä, taloudellisista asioista, ihmissuhteista, seksuaalisuudesta, stressinhallinnasta ja -keinoista sekä mielenterveyteen liittyvistä asioista. Kyseessä on Turun yliopiston Lastenpsykiatrian oppiaineessa kehitetty digitaalinen mielenterveyden lukutaitoa lisäävä ohjelma. Opintojakso on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Teema 1. Itsenäistyminen (mm. muuttaminen, talous), opiskelutaidot (mm. tenttiin valmistautuminen, tenttijännitys, oppimisvaikeudet ja itsetunnon merkitys oppimiseen), ihmissuhteet (mm. yksinäisyys, seurustelu, seksi, vahingolliset ihmissuhteet)

Teema 2. Mielenterveyden edistäminen (mm. konkreettisia keinoja), stressi ja elämänhallinta (mm. Mindfulness- ja rentoutumisharjoitukset), päihteiden käyttö ja kriisit

Teema 3. Mielenterveyden häiriöt (mm. masennus, ahdistuneisuus, syömishäiriöt, päihdehäiriöt, itsetuhoisuus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, psykoosit), avun hakeminen (mm. hoitopaikat ja -muodot) ja läheisen tukeminen

Suoritustavat

Pakolliset ryhmätapaamiset ja itsenäinen lukeminen sekä Mindfulness-äänitteiden kuunteleminen ja harjoitteleminen.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely digitaalisessa ympäristössä 21 t, Ryhmäopetus 75min x 2

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Kielet

suomi

Vastuuhenkilöt

Andre Sourander, Marjo Kurki

Ilmoittautuminen

Ilmoitetaan myöhemmin