MEDV2070 Kohti uutta -opintojakso, uudet opiskelijat

Psyykkistä kuntoa voi vaalia ja vahvistaa siinä missä fyysistäkin. Uudenlainen lääketieteellisen tiedekunnan opintojakso käsittelee taitoja, joilla mielen hyvinvointia voi opiskeluvuosina lujittaa.

Opintojakson kuvaus

Kohti uutta -opintojakso 1 op, vapaavalintainen

Johdanto

Kohti uutta -opintojakso tarjoaa tietoa opiskelutaidoista, itsenäistymisestä, taloudellisista asioista, ihmissuhteista, seksuaalisuudesta, stressinhallinnasta ja -keinoista sekä mielenterveyteen liittyvistä asioista. Kyseessä on Turun yliopiston Lastenpsykiatrian oppiaineessa kehitetty digitaalinen mielenterveyden lukutaitoa lisäävä ohjelma. Opintojakso on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Kohti uutta -opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  1. perehtyy opintojen alkuun liittyvän siirtymävaiheen keskeisiin itsenäisen elämän ja opiskelun taitoihin
  2. ymmärtää mielen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja mielenterveysongelmista sekä tietää, mistä tarvittaessa voi hakea apua
  3. oppii keskustelemaan mielenterveydestä muiden ikäistensä kanssa edistäen mielenterveysongelmien varhaista tunnistamista ja avunhakemista
  4. oppii opintojen läpikäymisessä ja työelämässä tarvittavia stressinhallintakeinoja
Sisältö

Teema 1. Itsenäistyminen (mm. muuttaminen, talous), opiskelutaidot (mm. tenttiin valmistautuminen, tenttijännitys, oppimisvaikeudet ja itsetunnon merkitys oppimiseen), ihmissuhteet (mm. yksinäisyys, seurustelu, seksi, vahingolliset ihmissuhteet)

Teema 2. Mielenterveyden edistäminen (mm. konkreettisia keinoja), stressi ja elämänhallinta (mm. Mindfulness- ja rentoutumisharjoitukset), päihteiden käyttö ja kriisit

Teema 3. Mielenterveyden häiriöt (mm. masennus, ahdistuneisuus, syömishäiriöt, päihdehäiriöt, itsetuhoisuus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, psykoosit), avun hakeminen (mm. hoitopaikat ja -muodot) ja läheisen tukeminen

Toteutus

Ryhmäopetus 75min x 2

Itsenäinen työskentely digitaalisessa ympäristössä 21 t

Suoritustavat

Pakolliset pienryhmätapaamiset ja itsenäinen lukeminen sekä Mindfulness-äänitteiden kuunteleminen ja harjoitteleminen.

Arviointi

Hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilöt

Professori Andre Sourander ja erikoistutkija Marjo Kurki

Yhteydenotot opintojaksoon liittyen/luennoitsija