Teen Mental Health -hanke

Mielenterveyskasvatus vaikuttaa tutkitusti yleiseen mielenterveystietämykseen ja asenneilmapiiriin sekä sairaiden elämänlaatuun ja syrjäytymisriskiin. Kehitämme Teen Mental Health -hankkeessa yläkoulujen oppilaille digitaalisen mielenterveysopetuksen toimintamallia ja tutkimme sen vaikuttavuutta.

Ohjelman käytännön osuus toteutetaan vuosien 2017-2018 aikana yhteistyökouluissamme tuntiopetuksen osana.  Toteutuksessa hyödynnetään koulujen oman henkilökunnan, lähiyhteisön sekä terveydenhuollon palveluntarjoajien asiantuntemusta. Tavoitteenamme on rakentaa yhteistyöhön perustuva toimintamalli, joka vastaa nuorten mielenterveystarpeisiin.

Ohjelmaan sisältyy opettajien ja oppilaiden käyttöön suunniteltu, helposti omaksuttava ja tuoreeseen tutkimustietoon perustuva mielenterveystiedon opetusmateriaali.