Kouluikäisten lasten ahdistuneisuuden hoito

Tässä osatutkimuksessa kehitämme ja tutkimme ahdistusoireista kärsiville alakouluikäisille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettua digitaalista hoitoympäristöä, jossa lapsi ja vanhempi opettelevat koulutetun valmentajan tuella lapsen ahdistuksen ja pelkojen hallintaa.

Ohjelmaa tutkitaan yhteistyökouluissamme 4–6-luokkalaisilla syksystä 2017 alkaen.

Arviolta 6–18 prosenttia kouluikäisistä lapsista ja nuorista kärsii ahdistuneisuushäiriöstä. Tavallisia ahdistuneisuuden muotoja ovat yksittäiset pelot, ylenmääräinen jännittäminen, menneiden tai tulevien tapahtumien murehtiminen sekä sosiaalisten tilanteiden pelko. Usein ahdistuneisuuteen liittyy myös erilaisia fyysisiä tuntemuksia, kuten kipua, hengenahdistusta tai huimausta.

Ahdistusoireet eivät useinkaan näy ulospäin ja kuuluvat jossain määrin myös lasten ja nuorten normaaliin kehitykseen. Tästä syystä niiden varhainen toteaminen on haastavaa. Lisäksi koulutetuista terapeuteista on pulaa. Tällä hetkellä valtaosa ahdistuneisuudesta kärsivistä lapsista jää ilman hoitoa.

Lapsen ahdistuneisuuden varhainen hoito on tehokasta. Ahdistuneisuuden oikea-aikaisella hoidolla on myönteistä vaikutusta lapsen tunne-elämän kehitykseen, kaverisuhteisiin ja koulunkäyntiin. Lisäksi sillä on mahdollista katkaista kehityskulku, joka voi lisätä riskiä myöhempään masennukseen ja syrjäytymiseen.

Huolet hallintaan -tutkimus toteutetaan yhteistyössä kouluterveydenhuollon kanssa. Tutkimuksessa selvitetään lasten ahdistusoireilun varhaista tunnistamista kouluterveydenhuollossa vuosittain toteutettavien terveystarkastusten yhteydessä sekä digiavusteisen ahdistuksenhallintaohjelman vaikuttavuutta.

Kognitiivis–behavioraaliseen hoitomalliin perustuva Huolet hallintaan -ohjelma on kehitetty yhteistyössä kanadalaisen Strongest Families -tutkijaryhmän kanssa, jolla on vuosien kokemus lasten ahdistuneisuuden etähoidosta. Tutkimus on valtakunnallinen, ja siihen osallistuu perheitä Turusta, Pohjois-Karjalasta, Tampereelta ja Orivedeltä, Keski-Pohjanmaalta ja Espoosta. Tutkimuksella on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan lupa ja kunkin tutkimukseen osallistuvan alueen vastuullisen viranomaisen myöntämä tutkimuslupa.

Lisätietoja: huolethallintaan( a )utu.fi