Leikki-ikäisten lasten käytösongelmien hoito

Lasten mielenterveyttä kartoittavissa epidemiologisissa tutkimuksissa on osoitettu, että lapsuusiän käytöshäiriön ja aikuisiässä ilmenevien sosiaalisten ja mielenterveyden ongelmien välillä on vahva yhteys.

Lapsuusiän käytöshäiriöt voidaan tunnistaa jo ennen kouluikää. Varhainen puuttuminen käyttäytymisen ongelmiin on paitsi täysin mahdollinen, myös tehokkain tapa ennaltaehkäistä myöhempiä ongelmia ja syrjäytymistä.

Vanhempainohjaus on tutkitusti tehokkain keino hoitaa lapsen käytösongelmia. Se antaa vanhemmille työkaluja vastata lapsen ongelmakäyttäytymiseen ja auttaa lasta käyttäytymään hyvin. Voimaperheet-toimintamallissa käyttäytymisen ongelmat tunnistetaan neuvolan nelivuotiskäynnillä ja riskiryhmään kuuluville perheille tarjotaan mahdollisuutta osallistua digitaalisessa hoitoympäristössä toteutettavaan hoito-ohjelmaan netin ja puhelimen välityksellä.

Voimaperheet-toimintamallia on kehitetty ja tutkittu Turun yliopistossa vuodesta 2009 alkaen. Hoitoon osallistuneissa perheissä nelivuotiaiden lasten käytösongelmat, ADHD- oireet, ahdistuneisuus ja uniongelmat vähenivät ja lasten empatiakyky sekä aikuisten vanhemmuuden taidot paranivat merkittävästi verrokkiryhmää enemmän. Tulokset säilyivät vuoden seurannassa, jossa yli 80 prosenttia valmennusta saaneiden perheiden lapsista ei olisi enää valikoitunut hoito-ohjelmaan käyttäytymisen ongelmien takia.

APEX-hankkeessa Turun yliopistossa kehitetään käytösongelmien varhaistunnistusta ja Voimaperheet-ohjelman käyttöönottoa eri puolilla Suomea. Lisäksi toteutamme Voimaperheet-tutkimukseen osallistuneille perheille 24 ja 48 kuukauden seurannan saadaksemme lisää tietoa ohjelman pitkäaikaisvaikutuksista.