Raskaudenaikaisen ja synnytyksenjälkeisen masennuksen hoito

Noin 10 – 15 prosenttia äideistä kärsii raskaudenaikaisesta tai synnytyksenjälkeisestä masennuksesta. Äidin masennuksen hoidolla on tärkeä merkitys koko perheen, mutta erityisesti vastasyntyneen hyvinvoinnille: Masennus vaikuttaa haitallisesti äidin ja lapsen vuorovaikutussuhteeseen, mikä vuorostaan on riski lapsen kehitykselle. Äidit kokevat masennuksesta syyllisyyttä tai häpeää, mikä vaikeuttaa hoitoon hakeutumista.

Äitien masennusta voidaan hoitaa tehokkaasti kognitiivis-behavioraalisella terapialla (CBT). Hoito voidaan toteuttaa digitaalisessa hoitoympäristössä internetissä tapahtuvan itseopiskelun ja koulutetun terapeutin viikoittaisen puhelintuen avulla.

Masennuksen oikein ajoitettu hoito mahdollistaa normaalin vuorovaikutussuhteen kehittymisen äidin ja vastasyntyneen välille ja sitä kautta vähentää lapsen myöhempien vaikeuksien ja syrjäytymiskehityksen riskiä.

Toimintamallissamme yhdistyy neuvoloissa toteutuva masennuksen seulonta sekä nopeasti internetin ja puhelimen välityksellä tarjottava, asiakaslähtöinen etähoito. Hoito-ohjelman sisältö perustuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja ohjelmaa arvioidaan vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustutkimuksella.

Ohjelma perustuu konsortiopartnerimme IWK Health Centerissä, Kanadan Halifaxissa kehittämään ja tieteellisesti testaamaan puhelinvalmennusohjelmaan. Kansainvälinen tutkimusnäyttö on osoittanut digitaalisen CBT:n yhtä tehokkaaksi kuin kasvokkain tapahtuvan hoidon.